Dom

Nasza Federacja

Witamy na stronie internetowej Federacji Polek w Edmonton-Ogniwo nr 3. Oddział edmontoński jest jednym z 20 ogniw Federacji Polek w Kanadzie z siedzibą główną w Toronto. Federacja Polek jest częścią światowego ruchu kobiecego.

Celem organizacji jest służba Kanadzie, Polonii kanadyjskiej i Polsce. Ruch Federacji Polek kieruje się wartościami chrześcijańskimi i demokratycznymi. Panie z Federacji są inicjatorkami wielu akcji pomocy w Polsce i Kanadzie, popierają i sponsorują wiele organizacji oraz osób indywidualnych zaangażowanych w kulturę, naukę i oświatę. Federacja Polek zachowuje polskość na emigracjii jednocześnie wspomaga adaptację do życia w Kanadzie. Kliknij tutaj, aby zapoznac sie z sylwetkami wybitnych dzialaczek federacji Polek w Edmonton.

Członkinie Federacji Polek w Edmonton - październik 2016

Historia

Ogniwo nr 3 w Edmonton zawdzięcza swoje istnienie dzieki wysiłkom Wandy Buskiej i Ireny Domeckiej. Wiosną 1958 roku Jadwiga Dobrucka z Toronto zwróciła się do Wandy Buskiej sugerując utworzenie filii Polsko- Kanadyjskiej Federacji Kobiet w Albercie. Pani Buska, znana była w polskiej społeczności jako nauczycielka muzyki, organizatorka chórów oraz kółek tanecznych. W tamtym czasie prowadziła prywatną szkołę muzyczną. Ponieważ pracowała na cały etat oraz wychowywała swoich dwóch synów sama poprosiła Irenę Domecką, aby pomogła jej w rekrutacji członkiń do Federacji w Edmonton. Irena była bardzo energiczną i ambitną osobą, oddaną pracy społecznej i kobietą sukcesu w biznesie. Jej mąż był inżynierem i prowadził swoją własną kompanię konstrukcyjną. Po krótkim wahaniu Irena włączyła się  całym sercem do pracy w organizację federacji. Obydwie panie zorganizowały pierwsze spotkanie 5 czerwca 1958 r.,  w którym uczestniczyło 6 pań. Irena Domecki została pierwszą prezeską nowo utworzonej organizacji. Wanda Buska została sekretarką a Janina Sawicka skarbniczką. Na drugim zebraniu pojawiły się trzy nowe osoby  a na następnym sześć. Liczba członkiń wzrastała systematycznie i osiągnęła 100 w setną rocznicę utworzenia Kanady. W ostatnich 30 latach liczba członkiń waha się pomiędzy 50 a 70. Na początku do organizacji przyłączyły się kobiety, które przybyły do Kanady zaraz po II wojnie światowej, ale stopniowo kandydatki z wcześniejszych fal emigracji dołączyły do organizacji. W latach siedemdziesiątych wiele kobiet z wyższym wykształceniem opuściło Polskę i z tych, które przybyły do Edmonton wiele przystąpiło do Federacji. Członkinie Federacji Polek, pomimo, że wywodza się z różnych środowisk, świetnie wspólpracują ze sobą i dla każdego chętnego zawsze znajdzie się jakieś zajęcie.
Federacji Polek-Ogniwo nr 3 w Edmonton - 1995
Delegatki na Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kalgary - 7 X 2006

Kontakt

Prezeska Halina Madej

(780) 463-2859

Halina1@shaw.ca