Zarząd​

Prezeska

Halina Madej

HM.fpk3@gmail.com

Wiceprezeska

Terese Szlamp-Fryga

TSF.fpk3@gmail.com

Skarbniczka

Teresa Ignasiak

Sekretarka protokolarna

Alicja Tomicka

Sekretarka korespondencyjna

Grażyna Nieradka

Poprzednia prezeska

Ewa Miles-Dixon

Członkini Zarządu

Aleksandra Kosińska

Członkini Zarządu

Jadwiga Skowrońska

Członkini Zarządu

Wieslawa Środa